Vätgasproduktion och hydrogenproduktion

Metallduk används inom framställning av vätgas.

Metallduken/metallnätet får en ytbeläggning med katalytiskt material såsom palladium eller nickel. Denna beläggning fungerar som en katalysator för uppdelningen av vattenmolekyler i väte och syre genom elektrolysprocessen. 

Vill du veta mer om metallduk?