Flyg och aviation

Metallduk har tillämpningar inom flygindustrin, som kondensuppfångare, filter för vätskor och luft, beröringsskydd, strålningsskydd för elektronik och många andra funktioner.

Metallduken och metallnäten kan användas både interiört i cockpit, passagerarutummen inom kök och matberedning men också i ventilation och dolda installationer.

Våra lösningar

Flyg_kök

Skydd

Används i beröringsskydd, strålningsskydd för elektronik och många andra funktioner. Både interiört i cockpit, passagerarutummen inom kök och matberedning.
Ventil_fartyg

Filter

Metallduk används som kondensuppfångare, luftfilter i ventilationer bland annat.

Helikopter

Kondensuppfångare

Metallduk används bland annat som kondensuppsamlare och stoppar vattendroppar på känsliga ställen.

Vill du veta mer om metallduk?